Naslovna

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Aktuelne teme

Obaveštenje klijentima

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Brokersko dilerskog društva Convest ad Novi Sad o promeni sedišta (adrese) koja je doneta na vanrednoj sednici skupštine dana 14.03.2022. godine Brokersko-dilersko društvo Convest ad Novi Sad od 21.03.2022. godine posluje na novoj adresi:

Branka Ilića 12

21107 Novi Sad

Svi telefonski brojevi ostaju nepromenjeni.

Obaveštenje klijentima

Usled proglašenja vanrednog stanja zbog pandemije virusa Kovid-19 BDD Convest a.d. Novi Sad obaveštava klijente da je radno vreme tokom trajanja vanrednog stanja od 8:00 do 13:30 časova

Takođe, obaveštavamo klijente da prijem naloga za kupoprodaju tržišnih materijala vršimo isključivo elektronski.

Obaveštenje klijentima

Obaveštavamo klijente da je BDD Convest ad Novi Sad Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-23-663/5-17 od 11.04.2017. godine dobio dozvolu za proširenje delatnosti – administriranje novčanim sredstvima klijenata, a povodom toga i saglasnost na izmenu i dopunu sledećih akata: Statut brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad i Pravila i procedure poslovanja brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad.

S tim u vezi objavljeni su prečišćeni tekstovi: Pravila i procedure poslovanja brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad, Statut brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad i Pravilnik o tarifi brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad, koji stupaju na snagu dana 21.04.2017. godine.

Inormacija o uslovima trgovanja besplatnim akcijama Javnih preduzeća

Opširnije >

BDD CONVEST a.d. Novi Sad zastupa fizička i pravna, domaća i strana lica u kupovini besplatnih akcija stečenih u postupku privatizacije u skladu sa Pravilnikom o tarifi BDD Convest a.d. Novi Sad.

Usluga izdavanja obveznica

Opširnije >

Brokersko-dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad pruža kompletnu uslugu emitovanja i prodaje dugoročnih korporativnih obveznica.

Prvi smo na srpskom finansijskom tržištu uspešno emitovali dugoročne obveznice NLB banke a.d. Beograd, koje su izdate na rok od pet godina i koje su listirane na Beogradskoj berzi. Obveznice smo prodali u primarnoj prodaji profesionalnim investitorima stranim i domaćim osiguravajućim kućama i penzionim fondovima.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.