Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMARKA MILJANOVA 15
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.elektroporcelan.co.rs
Datum osnivanja27.01.1992.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14214/05
Maticni broj08008418
PIB - poreski identifikacioni broj100452835
Tekući računi i banke kod kojih se vodeSberbank Srbija AD Beograd285-1001000000689-86
Komercijalna banka AD Beograd205-185683-13
Banca Intesa AD Beograd160-932187-25
Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad330-15007087-20
Šifra delatnosti02343
Osnovna delatnostProizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Ime i prezime direktoraStefan Stojković
Ime i prezime osobe za kontaktStefan Stojković
Telefon021 661 55 56
Faks021 423 782
e-mailinfo@elektroporcelan.com

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
18.07.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
04.05.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
11.01.2016.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.09.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.09.2015.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Tip dokumentaOstale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Tip dokumentaOstale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Tip dokumentaOstale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.06.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.02.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.01.2015.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.