Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
23.04.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
01.04.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
28.11.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.11.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.10.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.09.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
29.08.2014.Tip dokumentaObaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - KBM banka a.d. , Kragujevac
29.08.2014.Tip dokumentaPolugodišnji izveštaj za 2014. godinu - KBM banka a.d. , Kragujevac
12.08.2014.Tip dokumentaObaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala i zameni akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
23.07.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.07.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
19.06.2014.Tip dokumentaPrečišćen tekst Statuta - KBM banka a.d. , Kragujevac
19.06.2014.Tip dokumentaPrečišćen tekst Ugovora o osnivanju - KBM banka a.d. , Kragujevac
05.06.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
26.05.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
23.05.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - KBM banka a.d. , Kragujevac
08.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. - KBM banka a.d. , Kragujevac
15.04.2014.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - KBM banka a.d. , Kragujevac
15.04.2014.Tip dokumentaPredlog Statuta - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.04.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.