Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC najnovije informacije

<<|<|2|3|4|5|6|>|>>
07.06.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
21.05.2012.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - KBM banka a.d. , Kragujevac
17.05.2012.Tip dokumentaPredlog izmena i dopuna Statuta - KBM banka a.d. , Kragujevac
17.05.2012.Tip dokumentaPredlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - KBM banka a.d. , Kragujevac
30.04.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - KBM banka a.d. , Kragujevac
26.04.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
16.11.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - KBM banka a.d. , Kragujevac
08.08.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - KBM banka a.d. , Kragujevac
22.07.2011.Tip dokumentaUspesnost XXII emisije običnih akcija i povećanje osnovnog kapitala - KBM banka a.d. , Kragujevac
21.07.2011.Tip dokumentaIzdavanje običnih akcija bez javne ponude - KBM banka a.d. , Kragujevac
08.07.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
15.06.2011.Tip dokumentaDopuna upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
16.05.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - KBM banka a.d. , Kragujevac
16.05.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - KBM banka a.d. , Kragujevac
22.11.2010.Tip dokumentaIzveštaj o uspešnosti XXI emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - KBM banka a.d. , Kragujevac
16.11.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010. godine - KBM banka a.d. , Kragujevac
20.10.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
28.09.2010.Tip dokumentaSazivanje VI vanredne Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
13.07.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.