Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

NLB BANKA AD BEOGRAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaNLB BANKA AD BEOGRAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaBULEVAR MIHAJLA PUPINA 165V
NOVI BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.nlb.rs
Datum osnivanja1991-06-28
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 148763/2008, dana 31.12.2008. godine kod Agencije za privredne registre - Registar privrednih subjekata
Maticni broj08250499
PIB - poreski identifikacioni broj101700234
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB BANKA AD BEOGRAD908-31001-95
Šifra delatnosti65121
Osnovna delatnostbankarske organizacije
Ime i prezime direktoraZoran Đurović, Predsednik izvršnog odbora
Ime i prezime osobe za kontaktTatjana Spasojević Sladoja
Telefon021/6622079
Faks021/451-844
e-mailtatjana.sladoja@nlb.rs

NLB BANKA AD BEOGRAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
23.07.2010.Tip dokumentaObaveštenje o izdatim dugoročnim kuponskim obveznicama - NLB banka a.d. , Beograd
21.06.2010.Tip dokumentaSazivanje godišnje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
21.06.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane V vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
21.06.2010.Tip dokumentaSazivanje V vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
02.06.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - NLB banka a.d. , Beograd
14.05.2010.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - NLB banka a.d. , Beograd
04.12.2009.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
17.11.2009.Tip dokumentaOdluka o sazivanju Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
04.11.2009.Tip dokumentaObaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - NLB banka a.d. , Beograd
16.07.2009.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - NLB banka a.d. , Beograd
10.07.2009.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
18.06.2009.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija (skraćeni tekst) - NLB banka a.d. , Beograd
12.05.2009.Tip dokumentaPonuda za prodaju sopstvenih akcija - NLB banka a.d. , Beograd
01.04.2009.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
26.01.2009.Tip dokumentaFinansijski izveštaj na dan statusne promene spajanja uz pripajanje 30.09.2008. godine - NLB banka a.d. , Beograd
14.08.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
30.07.2008.Tip dokumentaUgovor o spajanju uz pripajanje NLB LHB banke a.d.Beograd NLB Continental banci a.d.Novi Sad - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
29.07.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
29.07.2008.Tip dokumentaObaveštenje poveriocima o zabeležbi Nacrta Ugovora o spajanju i pripajanju - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
27.06.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - NLB Continental banka a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.