Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
29.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
17.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
15.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Tip dokumentaOdluka o ustvajanju izveštaja revizora - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
13.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
13.07.2015.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
26.05.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
19.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
08.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.