Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaFABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN
Pravni satus izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
TEMERIN
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.fkl-serbia.com
Datum osnivanja28.08.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77317/2006
Maticni broj08115893
PIB - poreski identifikacioni broj101876768
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK banka ad Niš105-31646-54
Šifra delatnosti02815
Osnovna delatnostProizvodnja kotrljajućih ležajeva i kardanskih vratila
Ime i prezime direktoraAndrei Peshkov
Ime i prezime osobe za kontaktNeven Savić
Telefon021/6841-102
Faks021/842-808
e-mailneven.savic@fkl-serbia.com

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
31.03.2017.Tip dokumentaOdluka o izboru revizora za 2017 - FKL a.d. , Temerin - FKLT
31.03.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - FKL a.d. , Temerin - FKLT
31.03.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštajs ovlašćenog revizora - FKL a.d. , Temerin - FKLT
31.03.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i izveštaja o poslovanju - FKL a.d. , Temerin - FKLT
31.03.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.02.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju mišljenja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2015. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju konsolidovanih fin. izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja revizora - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja za 2015.godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2016.Tip dokumentaKonsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FINAL - FKL a.d. , Temerin - FKLT
19.05.2016.Tip dokumentaKonsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
04.05.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. - FKL a.d. , Temerin - FKLT
18.04.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
29.10.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
30.09.2015.Tip dokumentaPredlog izmene i dopune Statuta - FKL a.d. , Temerin - FKLT
30.09.2015.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.