Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaFABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN
Pravni satus izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
TEMERIN
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.fkl-serbia.com
Datum osnivanja28.08.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77317/2006
Maticni broj08115893
PIB - poreski identifikacioni broj101876768
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK banka ad Niš105-31646-54
Šifra delatnosti02815
Osnovna delatnostProizvodnja kotrljajućih ležajeva i kardanskih vratila
Ime i prezime direktoraAndrei Peshkov
Ime i prezime osobe za kontaktNeven Savić
Telefon021/6841-102
Faks021/842-808
e-mailneven.savic@fkl-serbia.com

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
24.07.2015.Tip dokumentaKonsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.07.2015.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.07.2015.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin - FKLT
06.07.2015.Tip dokumentaGodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
06.07.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
17.06.2015.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin - FKLT
28.04.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
27.04.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
14.04.2015.Tip dokumentaObaveštenje o realizaciji ugovora o poklonu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.03.2015.Tip dokumentaPredlog izmena Statuta - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.03.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
10.02.2015.Tip dokumentaRešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - FKL a.d. , Temerin - FKLT
09.02.2015.Tip dokumentaObaveštenje o emisiji novih akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
09.02.2015.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin - FKLT
30.12.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
08.12.2014.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin - FKLT
04.12.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
04.12.2014.Tip dokumentaPredlog izmene i dopune Statuta - FKL a.d. , Temerin - FKLT
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.