Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaFABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN
Pravni satus izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
TEMERIN
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.fkl-serbia.com
Datum osnivanja28.08.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77317/2006
Maticni broj08115893
PIB - poreski identifikacioni broj101876768
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK banka ad Niš105-31646-54
Šifra delatnosti02815
Osnovna delatnostProizvodnja kotrljajućih ležajeva i kardanskih vratila
Ime i prezime direktoraAndrei Peshkov
Ime i prezime osobe za kontaktNeven Savić
Telefon021/6841-102
Faks021/842-808
e-mailneven.savic@fkl-serbia.com

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN najnovije informacije

<<|<|2|3|4|5|6|>|>>
21.10.2014.Tip dokumentaObaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.10.2014.Tip dokumentaObaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - FKL a.d. , Temerin - FKLT
12.09.2014.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin - FKLT
10.09.2014.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
25.08.2014.Tip dokumentaMišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.08.2014.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
09.07.2014.Tip dokumentaKonsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
02.07.2014.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.05.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin - FKLT
14.05.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
02.04.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
02.04.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
03.03.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.12.2013.Tip dokumentaStatut - FKL a.d. , Temerin - FKLT
03.12.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
19.11.2013.Tip dokumentaObavestenje akcionarima o utvrdenoj vrednosti akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
25.10.2013.Tip dokumentaPredlog Statuta - FKL a.d. , Temerin - FKLT
23.10.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
16.10.2013.Tip dokumentaOtkazana Skupština akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.