Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaFABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN
Pravni satus izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
TEMERIN
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.fkl-serbia.com
Datum osnivanja28.08.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77317/2006
Maticni broj08115893
PIB - poreski identifikacioni broj101876768
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK banka ad Niš105-31646-54
Šifra delatnosti02815
Osnovna delatnostProizvodnja kotrljajućih ležajeva i kardanskih vratila
Ime i prezime direktoraAndrei Peshkov
Ime i prezime osobe za kontaktNeven Savić
Telefon021/6841-102
Faks021/842-808
e-mailneven.savic@fkl-serbia.com

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN najnovije informacije

<<|<|2|3|4|5|6|>|>>;
27.09.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
23.09.2011Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
26.05.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - FKL a.d. , Temerin - FKLT
26.05.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
08.09.2009.Tip dokumenta2009_09_08_ukljVBT_fkl.pdf - FKL a.d. , Temerin - FKLT
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.