Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

BB MINAQUA AD NOVI SAD za proizvodnju prirodne mineralne vode i bezalkoholnih pića

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaBB MINAQUA AD NOVI SAD za proizvodnju prirodne mineralne vode i bezalkoholnih pića
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaRužin gaj 1/a
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.bbminaqua.com
Datum osnivanja31.12.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 1891/2005
Maticni broj08040800
PIB - poreski identifikacioni broj100448742
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanca intesa ad Beograd160-920022-48
Unicreditbank ad Beograd175-3010255-15
Vojvođanska banka ad Novi Sad355-1044951-24
Komercijalna banka ad beograd205-45641-32
Šifra delatnosti01107
Osnovna delatnostProizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Ime i prezime direktoraSanja Bjelica, dipl.ecc
Ime i prezime osobe za kontaktSofija Necin, dipl. pravnik
Telefon021/402-611
Faks021/402-495
e-mailpravnasluzba@bbminaqua.com

BB MINAQUA AD NOVI SAD za proizvodnju prirodne mineralne vode i bezalkoholnih pića najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|>|>>
24.05.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.05.2012.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
17.05.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.01.2012.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
29.12.2011.Tip dokumentaObaveštenje o neodržavanju vanredne Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
26.12.2011.Tip dokumentaMišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
22.12.2011.Tip dokumentaObaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Tip dokumentaObaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
08.11.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Tip dokumentaObaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
03.10.2011.Tip dokumentaMišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
28.09.2011.Tip dokumentaObaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
19.07.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
19.07.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
08.07.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.