Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaNarodnog fronta 53
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.sacenad.com
Datum osnivanja15.10.1969.
Broj rešenja upisa u sudski registar160-023-02-546/2006-07
Maticni broj08080992
PIB - poreski identifikacioni broj100460626
Tekući računi i banke kod kojih se vodeErste banka ad Beograd340-1847-15
Šifra delatnosti07320
Osnovna delatnostIspitivanje javnog mnjenja
Ime i prezime direktoraSergej Škorić
Ime i prezime osobe za kontaktSergej Škorić
Telefon0658238005
Faks-
e-mailoffice@sacenad.com

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
05.03.2019.Tip dokumentaSkraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Sacen a.d. , Novi Sad
05.03.2019.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija - Sacen a.d. , Novi Sad
30.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Ispravka - Sacen a.d. , Novi Sad
30.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Ispravka - Sacen a.d. , Novi Sad
28.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
28.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
24.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
23.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
22.01.2019.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
28.05.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
14.05.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
07.05.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju mišljenja revizora o fin.izveštajima za 2016 - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.