Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ŠTAMPARIJA KULTURA AD BAČKI PETROVAC

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

ŠTAMPARIJA KULTURA AD BAČKI PETROVAC najnovije informacije

28.04.2015.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kultura a.d. , Bački Petrovac
13.05.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kultura a.d. , Bački Petrovac
23,10,2009,Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Kultura a.d. , Bački Petrovac
22.08.2008.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Kultura a.d. , Bački Petrovac
31.07.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Kultura a.d. , Bački Petrovac
23.02.2007.Tip dokumentaUključenje na VBT - Kultura a.d. , Bački Petrovac
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.