Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Kako investirati na Beogradskoj berzi?

Zašto trgovati hartijama od vrednosti na Beogradskog berzi?

Da bi zaradili! Ovo je jednostavan, ali istinit odgovor na pitanje iz naslova. Investiranje na berzi predstavlja način da se novčana sredstva uposle i ostvari određeni prinos za vlasnika, bez obzira da li se radi o pravnom ili fizičkom licu. Investiranje na berzi se može posmatrati i kao alternativa štednji u bankama. Umesto da se sredstva ulože u banku, mogu se za njih kupiti hartije od vrednosti, za koje se očekuje da donesu veći prinos od kamate koju nude banke. Naravno, pri investiranju u hartije od vrednosti uvek morate voditi računa o tome da se izlažete određenom riziku, jer za razliku od bankarske kamate koja se ugovara na početku vaše štednje, pri kupovini hartija od vrednosti niko ne može da Vam garantuje da će njihova cena u narednom periodu porasti.

Da li ćete investiranjem na berzi zaraditi ili izgubiti zavisi od Vaše odluke kada kupiti, ali isto tako i kada prodati odabranu hartiju od vrednosti. Ovu odluku ne može doneti niko drugi do Vi, baš kao i odluka o kupovini bilo kog drugog trajnog ili potrošnog dobra. Dobro je imati na umu da će u najvećem broju slučajeva, nepromišljeni potezi, pohlepa ili očekivanje da se trgovanjem na berzi mogu ostvariti velike zarade bez truda, završiti negativno po investitora koji se povodi ovakvim motivima u investiranju.

Ko može da trguje hartijama od vrednosti na Beogradskog berzi?

Trgovanje na Beogradskoj berzi odnosno kupovina i prodaja hartija od vrednosti je dostupna najširoj javnosti, tj. svim pravnim i punoletnim fizičkim licima koji izraze spremnost i zainteresovanost za berzansko poslovanje. I ako u javnosti postoji predrasuda da je berzansko poslovanje isključivo rezervisano za uzak krug stručnih ljudi ili onih koji raspolažu sa značajnim viškom slobodnih novčanih sredstava, u stvarnosti je ono dostupno svim pravnim i punoletnim fizičkim licima koja imaju lične dokumente. Na Beogradskoj berzi mogu poslovati i pravna i fizička lica koja nisu rezidenti Republike Srbije, čak nije redak slučaj da na nekim berzanskim sastancima (termin se odnosi na radni dan berze) učešće stranih lica bude veće od 60% od ukupnog ostvarenog prometa.

Koja je uloga brokersko dilerskog društva?

Brokersko dilersko društvo je posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti, sa zaposlenim stručnim kadrovima koji su osposobljeni za nastupanje na finansijskom tržištu. Osnovna uloga posrednika u trgovanju hartijama od vrednosti je da primi nalog za trgovanje (kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti) od svog klijenta. U nalogu za trgovanje klijent jasno određuje kojim hartijama od vrednosti želi da trguje, po kojoj ceni je spreman da ih kupi ili proda i na koji vremenski rok ograničava trajanje ovog naloga. Zatim, posrednik treba da izvrši proveru, ukoliko se radi o prodaji hartija od vrednosti, da li klijent na svom vlasničkom računu zaista ima hartije koje želi da proda, a ukoliko se radi o kupovini, da li klijent na svom namenskom novčanom računu za kupovinu hartija od vrednosti zaista ima dovoljnu količinu novčanih sredstava za kupovinu. Nakon ove provere brokersko dilersko društvo iznosi nalog na Beogradsku berzu. Realizacija naloga na berzi zavisi od tržišnih uslova. Nakon realizacije naloga, brokersko dilersko društvo obaveštava klijenta o realzaciji. Brokersko dilerska društva za ovu uslugu uzimaju proviziju koja se najčešće izražava u procentima od ukupne vrednosti trgovanih akcija. Brokersko dilersko društvo je dužno da u svom poslovanju poštuje sve važeće propise Republike Srbije, pravila poslovanja Beogradske berze, poslovne običaje i nalog za trgovanje primljen od svog klijenta. Brokersko dilerska društva mogu naplaćivati i druge usluge a kompletan cenovnik usluga su dužna regulisati kroz pravilnik o tarifi, interni dokument kojim određuju cene usluga.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.