Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Kako investirati na Beogradskoj berzi?

Opšte napomene o strategijama ulaganja na berzi

Nakon izbora brokersko dilerskog društva i otvaranja namenskog novčanog računa i vlasničkog računa, spremi ste za trgovanje, ali postavlja se pitanje kako trgovati? Ne postoji jedinstven odgovor na ovo pitanje, jer odgovor zavisi od razloga zbog kojih ste se odlučili na investiranje na berzi, koliki je vremenski okvir u kom želite da investirate (kada planirate da povučete svoja sredstva), koliki rizik ste spremni da prihvate, koliko možete i želite da se posvetite praćenju tržišnih kretanja. Posmatrano u odnosu na vrenski period ulaganja, postoji strategija kratkoročnog ulaganja i dugoročnog ulaganja.

Kratkoročno ulaganje na berzi sa ciljem ostvarivanja dobitka na prvi pogled izgleda kao najprimamljivija strategija za većinu klijenata. Negativna strana ove strategije jeste što ona zahteva od klijenta veoma brzo reagovanje na tržišna kretanja i posvećivanje velike količine vremena za praćenje toka trgovanja i kretanja cena, redovno praćenje finansijskih izveštaja i vesti o izdavaocima akcija, takođe, ovakva strategija zahteva i neprekidnu komunikaciju sa brokerom, koja često u ključnim trenutcima kada je neophodno brzo reagovati nije moguća zbog prezauzetosti brokera.

Strategija dugoročnog ulaganja na berzi zahteva da se određena sredstva vežu na duži vremenski period, što podrazumeva da ova sredstva ustvari predstavljaju višak sredstava. Slično kao i kod kratkoročnog ulaganja i ovde je nophodno poznavanje i praćenje finansijskih pokazatelja koje se zasniva na fundamentalnoj i tehničkoj analizi. Ono što predstavlja prednost dugoročnog ulaganja jeste da nije neophodno veoma brzo reagovanje odnosno svakodnevno praćenje toka trgovanja i kretanja cena, ali je svakako potrebno pratiti i ove parametre, zajedno sa praćenjem i analizom poslovanja izdavalaca hartija od vrednosti u određenim vremenskim intervalima.

Bez obzira na strategiju trgovanja za koju se opredelite, svakom kupovinom hartije od vrednosti izlažete se određenom riziku. Kupovinom određene hartije od vrednosti Vi ustvari izražavate očekivanje da će cena ove hartije u narednom kaćem ili dužem vremenskom periodu porasti, i da ćete prodajom ove hartije po većoj ceni ostvariti prinos (osim u slučaju kada kupujete većinski paket nekog izdavaoca sa ciljem da preuzmete upravljanje nad njim). Smanjenje ovog rizika možete postići ukoliko se pri kupovini opredeljujete za hartije od vrednosti kompanija koje su poznate po dobrom poslovanju, dugo postoje na tižištu, imaju stabilnu tržišnu poziciju i ostvaruju pozitivne finansijske rezultate. Ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti (obveznice), koje nose unapred određen prinos, možete dodatno smanjiti ovaj rizik. Takođe, ukoliko ulažete u više hartija od vrednosti različitih izdavalaca umanjujete verovatnoću da će cene svih hartija od vrednosti istovremeno padati ili u istom procentu menjati vrednost, čime direktno smanjujete rizik. Ukoliko Vam je nophodan savet ili pomoć oko izbora Vaše strategije investiranja, možete se obratiti investicionom savetniku u Vašem brokersko dilerskom društvu. Oni će Vam, u skladu sa Vašim željama i očekivanjima dati najprihvatljiviji savet i mišljenje o Vašoj strategiji ulaganja

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.