Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMARKA MILJANOVA 15
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.elektroporcelan.co.rs
Datum osnivanja27.01.1992.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14214/05
Maticni broj08008418
PIB - poreski identifikacioni broj100452835
Tekući računi i banke kod kojih se vodeSberbank Srbija AD Beograd285-1001000000689-86
Komercijalna banka AD Beograd205-185683-13
Banca Intesa AD Beograd160-932187-25
Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad330-15007087-20
Šifra delatnosti02343
Osnovna delatnostProizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Ime i prezime direktoraStefan Stojković
Ime i prezime osobe za kontaktStefan Stojković
Telefon021 661 55 56
Faks021 423 782
e-mailinfo@elektroporcelan.com

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.05.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.08.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.02.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.12.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.10.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.