Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SEVERTRANS SOMBOR AD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSEVERTRANS SOMBOR AD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaFILIPA KLJAJIĆA BB
SOMBOR
SRBIJA
Web adresawww.severtrans.rs
Datum osnivanja09.05.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 28554/2005
Maticni broj08159246
PIB - poreski identifikacioni broj100016243
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanka Intesa ad Beograd160-81679-61
Šifra delatnosti04931
Osnovna delatnostPrevoz putnika u drumskom saobraćaju u zemlji i instranstvu
Ime i prezime direktoraSnežana Cico
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandra Soldat
Telefon025/424-577
Faks025/424-425
e-mailsevertrans.sombor@gmail.com

SEVERTRANS SOMBOR AD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
06.05.2022.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2021. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - Severtrans a.d. , Sombor
22.12.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
30.11.2021.Tip dokumentaPredlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
30.11.2021.Tip dokumentaNacrt Odluke o izmeni Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
14.05.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
13.05.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
22.04.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Severtrans a.d. , Sombor
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.