Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaNarodnog fronta 53
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.sacenad.com
Datum osnivanja15.10.1969.
Broj rešenja upisa u sudski registar160-023-02-546/2006-07
Maticni broj08080992
PIB - poreski identifikacioni broj100460626
Tekući računi i banke kod kojih se vodeErste banka ad Beograd340-1847-15
Šifra delatnosti07320
Osnovna delatnostIspitivanje javnog mnjenja
Ime i prezime direktoraSergej Škorić
Ime i prezime osobe za kontaktSergej Škorić
Telefon0658238005
Faks-
e-mailoffice@sacenad.com

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>;
16.10.2006.Tip dokumentaUključenje na SBT - Sacen a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.