Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Akcionarsko društvo "7 juli" Sirig u restruktuiranju

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

Akcionarsko društvo "7 juli" Sirig u restruktuiranju najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
29.01.2018.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 7. Juli a.d. , Sirig
22.01.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Tip dokumentaNacrt odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Tip dokumentaNacrt Odluke o promeni pravne forme - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Tip dokumentaPredlog odluke o izmeni Osnivačkog akta - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju mišljenja revizora - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
27.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - 7. Juli a.d. , Sirig
22.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
28.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - 7. Juli a.d. , Sirig
23.12.2016.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
07.10.2016.Tip dokumentaRešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - 7. Juli a.d. , Sirig
04.10.2016.Tip dokumentaObaveštenje o promenjenom broju akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
22.09.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
29.08.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - 7. Juli a.d. , Sirig
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.