Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

KULATRANS U RESTRUKTURIRANJU AD KULA

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

KULATRANS U RESTRUKTURIRANJU AD KULA najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
29.07.2015.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
24.07.2015.Tip dokumentaRešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
13.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
18.07.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
07.06.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
07.06.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
04.06.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2011. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
21.05.2012.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
15.11.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
18.08.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
19.07.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansisjkog izveštaja za 2010. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
14.06.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
11.05.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
17.11.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
23.07.2010.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
23.07.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.