Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

NEOSTAR AD NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

NEOSTAR AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
14.06.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
13.05.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Tip dokumentaPredlog izmena i dopuna Statuta - Neostar a.d. , Novi Sad
06.05.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
22.04.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
03.12.2020.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Tip dokumentaPonuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
05.11.2020.Tip dokumentaRešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Neostar a.d. , Novi Sad
03.11.2020.Tip dokumentaObaveštenje o promenjenom broju akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
21.10.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
24.09.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
18.05.2020.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2020.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2019. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Neostar a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.