Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

NLB BANKA AD BEOGRAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

NLB BANKA AD BEOGRAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
24.12.2014.Tip dokumentaUpisnica XVI emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
19.12.2013.Tip dokumentaUpisnica XIV emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
19.12.2013.Tip dokumentaUpisnica XIII emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
20.11.2013.Tip dokumentaUpisnica XII emisija akcija - NLB banka a.d. , Beograd
28.06.2012.Tip dokumentaRešenje o isključenju dužničkih hartija od vrednosti sa MTP Belex - tržišni segment MTP obvešnice, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd
27.06.2012.Tip dokumentaRešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaSazivanje vanredne sednice Skupštine - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2012.Tip dokumentaSazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
12.06.2012.Tip dokumentaUpisnica VIII emisije akcija član 12.3 ZOTK - NLB banka a.d. , Beograd
30.04.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2011.godinu - NLB banka a.d. , Beograd
05.09.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
25.08.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
25.05.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
18.05.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - NLB banka a.d. , Beograd
19.10.2010.Tip dokumentaSazivanje 6.vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
23.07.2010.Tip dokumentaUključenje obveznica NLB banka a.d. ,Beograd na VBT - NLCB01 - NLB banka a.d. , Beograd
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.