Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

FARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|>|>>
27.05.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
27.05.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
27.05.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
19.05.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
21.04.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
21.04.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
26.06.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
26.06.2020.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
11.06.2020.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Finansijskog i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
13.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
20.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
20.06.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.