Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

"FADAP" A.D. FABRIKA DELOVA. ALATA. PRIBORA I MAŠINA VRDNIK

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

"FADAP" A.D. FABRIKA DELOVA. ALATA. PRIBORA I MAŠINA VRDNIK najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
09.11.2021.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fadap a.d. , Vrdnik
21.10.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
24.09.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Tip dokumentaOstale informacije - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
09.08.2021.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
05.08.2021.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
05.08.2021.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
21.07.2021.Tip dokumentaMišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Tip dokumentaSkraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
02.07.2021.Tip dokumentaOdložena Skupština akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
06.07.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
02.06.2021.Tip dokumenta Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
11.05.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
10.05.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
29.04.2021.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.