Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HIDROBIRO AD NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

HIDROBIRO AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
27.04.2018.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
31.01.2018.Tip dokumentaOdluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
31.10.2017.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
10.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
28.04.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
15.04.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
06.06.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
12.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
02.11.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.