Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HIPOL AD ODŽACI

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

HIPOL AD ODŽACI najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
08.09.2017.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
10.07.2017.Tip dokumentaOdluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hipol a.d. , Odžaci
10.04.2017.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
07.03.2017.Tip dokumentaRešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
07.12.2016.Tip dokumentaRešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
24.11.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
20.10.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
13.07.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
11.07.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
24.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
04.05.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
29.03.2016.Tip dokumentaOtkazana Skupština akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
11.03.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
30.11.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
21.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara ISPRAVLJEN - Hipol a.d. , Odžaci
08.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
26.08.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.