Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

RUMAPLAST AD RUMA

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

RUMAPLAST AD RUMA najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
04.03.2016.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rumaplast a.d. , Ruma
24.09.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
09.09.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
03.09.2015.Tip dokumentaObaveštenje o neodržavanju Vanredne skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
07.08.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
24.07.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
06.07.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
30.06.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
21.05.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
08.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
06.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
19.09.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
25.07.2014.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2013. - Dopuna - Rumaplast a.d. , Ruma
27.06.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
22.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
22.05.2014.Tip dokumentaIzmene i dopune Statuta - Rumaplast a.d. , Ruma
19.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
15.04.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
27.06.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
11.06.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.