Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
05.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
08.04.2016.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.04.2016.Tip dokumentaIzveštaj o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
01.04.2016.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.03.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
18.02.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
14.12.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
23.11.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
04.11.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
12.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
21.08.2015.Tip dokumentaPolugodišnji izveštaj za period januar-jun 2015. godine - KBM banka a.d. , Kragujevac
20.07.2015.Tip dokumentaObaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala i zameni akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
10.07.2015.Tip dokumentaStatut - KBM banka a.d. , Kragujevac
30.06.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - KBM banka a.d. , Kragujevac
10.06.2015.Tip dokumentaSazivanje skupštine akcionara - Dopuna - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Tip dokumentaStatut - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Tip dokumentaOsnivački akt - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
29.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - KBM banka a.d. , Kragujevac
30.04.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - KBM banka a.d. , Kragujevac
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.