Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

SACEN A D Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
04.09.2020.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2020.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2020.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2020.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
13.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Ispravka - Sacen a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
29.03.2019.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Sacen a.d. , Novi Sad
13.03.2019.Tip dokumentaMišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Sacen a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.