Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
18.04.2018.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.04.2018.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
12.04.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.04.2018.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
15.03.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.02.2018.Tip dokumentaOdložena Skupština akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaNacrt odluke o izmenama Osnivačkog akta - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaNacrt odluke o promeni pravne forme - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaNacrt odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima-utvrđena cena za isplatu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.06.2017.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
26.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. - dopunjen - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.04.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin - FKLT
11.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.