Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Kompanija "GRADITELJ" AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

Kompanija "GRADITELJ" AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|>|>>
06.07.2018.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Graditelj a.d. , Kikinda
11.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
11.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
11.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
11.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
11.06.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
11.06.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
23.05.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
04.05.2018.Tip dokumentaObaveštenje o utvrđenoj vrednosti akcija za isplatu nesaglasnim akcionarima - Graditelj a.d. , Kikinda
04.05.2018.Tip dokumentaObaveštenje nesaglasnim akcionarima - Graditelj a.d. , Kikinda
04.05.2018.Tip dokumentaOdluka o izmenama i dopunama Statuta Društva - Graditelj a.d. , Kikinda
04.05.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
27.04.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj Konsolidovani za 2017. - Graditelj a.d. , Kikinda
26.04.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
20.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
20.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.