Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.05.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.08.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.02.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.12.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.10.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.