Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
09.01.2023.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa tržišta Berze - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.12.2022.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Tip dokumentaObaveštenje akcionarima o utvrđenim vrednostima akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Tip dokumentaObaveštenje o pravima akcionarima - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Tip dokumentaStatut - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Tip dokumentaIzveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.08.2022.Tip dokumentaMišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.08.2022.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija - osnovni tekst - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.08.2022.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija - skraćeni tekst - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2021 godinu izmenjen - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.07.2022.Tip dokumentaOdložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2022.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.