Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
25.10.2023.Tip dokumenta Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Centroslavija a.d., Novi Sad
11.10.2023.Tip dokumentaObaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
26.09.2023.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
01.09.2023.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.08.2023.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
22.08.2023.Tip dokumentaPolugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
19.07.2023.Tip dokumentaMišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.06.2023.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.05.2023.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2023.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.03.2023.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.03.2023.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
24.03.2023.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.02.2023.Tip dokumentaMišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.