Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
08.07.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
17.05.2021.Tip dokumentaGodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.05.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Tip dokumentaGodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.06.2020.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Konsolidovan - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.