Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

AD AGROBAČKA U RESTRUKTURIRANJU

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaAD AGROBAČKA U RESTRUKTURIRANJU
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaBAČKA 3
BAČ
SRBIJA
Web adresawww.agrobacka.rs
Datum osnivanja16.01.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 102422/2007
Maticni broj08155968
PIB - poreski identifikacioni broj102768196
Tekući računi i banke kod kojih se vodeERSTE BANKA AD NOVI SAD340-26956-57
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD205-55090-09
NLB BANKA AD BEOGRAD310-8817-49
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD NOVI SAD335-9445-47
Šifra delatnosti00119
Osnovna delatnostGAJENJE OSTALIH JEDNOGODIŠNJIG I DVOGODIŠNJIH BILJAKA
Ime i prezime direktoraDRAGAN GUTIĆ
Ime i prezime osobe za kontaktDRAGAN GUTIĆ
Telefon021/770-060
Faks021/770-060
e-mailAgrobacka@gmail.com

AD AGROBAČKA U RESTRUKTURIRANJU najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
28.04.2016.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bač
25.03.2016.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bač
09.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
01.06.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
08.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bač
04.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Agrobačka a.d. , Bač
16.07.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
29.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
20.05.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bač
25.04.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Agrobačka a.d. , Bač
24.07.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
12.07.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
09.07.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
18.06.2013.Tip dokumentaSazivanje vanredene Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
04.06.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
14.05.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrobačka a.d. , Bač
22.03.2013.Tip dokumentaOtkazana Skupština akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
13.03.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
16.07.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
19.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Agrobačka a.d. , Bač
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.