Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

"FADAP" A.D. FABRIKA DELOVA. ALATA. PRIBORA I MAŠINA VRDNIK

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaoca"FADAP" A.D. FABRIKA DELOVA. ALATA. PRIBORA I MAŠINA VRDNIK
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
VRDNIK
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.fadap.co.rs
Datum osnivanja16.01.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 1537
Maticni broj08173788
PIB - poreski identifikacioni broj102125816
Tekući računi i banke kod kojih se vodeVOJVOĐANSKA BANKA355-1007609-15
BANCA INTESA160-187753-96
Šifra delatnosti02830
Osnovna delatnostPROIZVODNJA MAŠINA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Ime i prezime direktoraNEBOJŠA VESELINOVIĆ
Ime i prezime osobe za kontaktNEBOJŠA VESELINOVIĆ
Telefon022/466-014
Faks022/465-398
e-mailfadap@open.telekom.rs

"FADAP" A.D. FABRIKA DELOVA. ALATA. PRIBORA I MAŠINA VRDNIK najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
03.07.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
29.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fadap a.d. , Vrdnik
19.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
19.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
12.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
23.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
27.04.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
15.06.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
10.06.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. - Fadap a.d. , Vrdnik
01.06.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
11.07.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
10.06.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
29.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
05.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.