Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Kompanija "GRADITELJ" AD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaKompanija "GRADITELJ" AD
Pravni satus izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPUB ZA PRISTANIŠTE BB
KIKINDA
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.graditeljkikinda.co.rs
Datum osnivanja31.12.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 9558/2005
Maticni broj08177511
PIB - poreski identifikacioni broj100508005
Tekući računi i banke kod kojih se vodeVojvođanska banka355-3200253759-91
Komercijalna banka205-189274-07
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnostIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraBranislav Ančić
Ime i prezime osobe za kontaktBranislav Ančić
Telefon0230/ 426-625
Faks0230/ 426-625
e-mailolivera@graditeljkikinda.co.rs

Kompanija "GRADITELJ" AD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
20.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
20.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
15.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
12.05.2017.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
12.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
12.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
08.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
29.03.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
08.03.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
14.02.2017.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
13.02.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
07.02.2017.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
27.01.2017.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
24.01.2017.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
06.01.2017.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
06.01.2017.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.