Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

KULATRANS U RESTRUKTURIRANJU AD KULA

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaKULATRANS U RESTRUKTURIRANJU AD KULA
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaVINOGRADSKA 1
KULA
SRBIJA
Web adresawww.kulatrans.com
Datum osnivanja01.04.1950.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 91562/2009
Maticni broj08004340
PIB - poreski identifikacioni broj100261804
Tekući računi i banke kod kojih se vodeOTP Banka Srbija ad325-9500700000364-73
AIK Banka ad Niš105-0000000093014-56
Razvojna banka Vojvodine ad Novi Sad335-0000000017513-93
Šifra delatnosti04939
Osnovna delatnostOstali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime direktoraFerenc Kozma
Ime i prezime osobe za kontaktFerenc Kozma
Telefon025/722-611
Faks025/722-134
e-mailkulatrans@open.telekom.rs

KULATRANS U RESTRUKTURIRANJU AD KULA najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
29.07.2015.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
24.07.2015.Tip dokumentaRešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
13.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
18.07.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
07.06.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
07.06.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
06.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
04.06.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2011. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
21.05.2012.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
15.11.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
18.08.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
19.07.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansisjkog izveštaja za 2010. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
14.06.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
11.05.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
17.11.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
23.07.2010.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
23.07.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.