Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaFARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaSVETOSAVSKA 118
KAĆ
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.farmacoop.rs
Datum osnivanja13.12.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarU 1-1384
Maticni broj08041997
PIB - poreski identifikacioni broj100237378
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB BANKA AD BEOGRAD310-5088-81
Šifra delatnosti00147
Osnovna delatnostUzgoj živine
Ime i prezime direktoraLJUBOMIR MANOJLOVIĆ
Ime i prezime osobe za kontaktMILICA PALČEK
Telefon021/6350-717
Faks021/6350-717
e-mail-

FARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|>|>>
25.06.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Finansijskog i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
13.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
20.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
20.06.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
20.06.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
10.05.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
27.04.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.04.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
19.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
08.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
08.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
27.02.2017.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Farmacoop a.d. , Novi Sad
06.02.2017.Tip dokumentaStatut - Farmacoop a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.