Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Poljoprivredno društvo Omoljica ad Omoljica

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaPoljoprivredno društvo Omoljica ad Omoljica
Pravni satus izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaKralja Petra I broj 2
Omoljica
Republika Srbija
Web adresawww.pdomoljicaad.rs
Datum osnivanja17.11.1954.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi 130/54
Maticni broj08047723
PIB - poreski identifikacioni broj100593429
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB Banka ad Beograd310-15390-21
Šifra delatnosti00111
Osnovna delatnostGajenje žitarica i drugih ratarskih useva
Ime i prezime direktoraDonko Rajković
Ime i prezime osobe za kontaktDonko Rajković
Telefon013/617-017
Faks013/617-234
e-maildonkorajkovic@live.com

Poljoprivredno društvo Omoljica ad Omoljica najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
27.12.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
19.04.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj - dopunjen - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Omoljica a.d. , Omoljica
14.03.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
25.04.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
04.03.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
19.06.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.05.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
11.05.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
08.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
29.04.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
21.04.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.