Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Poljoprivredno društvo Omoljica ad Omoljica

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaPoljoprivredno društvo Omoljica ad Omoljica
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaKralja Petra I broj 2
Omoljica
Republika Srbija
Web adresawww.pdomoljicaad.rs
Datum osnivanja17.11.1954.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi 130/54
Maticni broj08047723
PIB - poreski identifikacioni broj100593429
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB Banka ad Beograd310-15390-21
Šifra delatnosti00111
Osnovna delatnostGajenje žita, osim pirinča i leguminoza
Ime i prezime direktoraDejan Tomašević
Ime i prezime osobe za kontaktDejan Tomašević
Telefon061/6931-999
Faks013/617-234
e-maildejan.tomasevic71@gmail.com

Poljoprivredno društvo Omoljica ad Omoljica najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
10.07.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
10.07.2019.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
10.07.2019.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
09.07.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Omoljica a.d. , Omoljica
20.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
17.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
30.04.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
28.05.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2018.Tip dokumentaOstale informacije - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2018.Tip dokumentaOstale informacije - Omoljica a.d. , Omoljica
30.04.2019.Tip dokumenta - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2018.Tip dokumenta Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.04.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
20.04.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
19.04.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
22.01.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.12.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
19.04.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj - dopunjen - Omoljica a.d. , Omoljica
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.