Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaREPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaSREMSKA 9
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.zsv-novisad.com
Datum osnivanja23.10.1973.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8116/05 Agencija za privredne registre; 1-27 Trgovinski sud u Novom Sadu
Maticni broj08068305
PIB - poreski identifikacioni broj100448017
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanca Intesa A.D.- Beograd160-920187-38
Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad355-1072283-90
Šifra delatnosti06910
Osnovna delatnostPravni poslovi - Sudska veštačenja
Ime i prezime direktoraMarinko Marjanović
Ime i prezime osobe za kontaktMarinko Marjanović
Telefon021/525-860, 021/525-477
Faks021/525-860
e-mailoffice@zsv-novisad.com

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|>|>>
01.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.06.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju revizorskog mišljenja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.06.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.05.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijam - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.05.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
07.05.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Tip dokumentaOstale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.