Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaREPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaSREMSKA 9
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.zsv-novisad.com
Datum osnivanja23.10.1973.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8116/05 Agencija za privredne registre; 1-27 Trgovinski sud u Novom Sadu
Maticni broj08068305
PIB - poreski identifikacioni broj100448017
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanca Intesa A.D.- Beograd160-920187-38
Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad355-1072283-90
Šifra delatnosti06910
Osnovna delatnostPravni poslovi - Sudska veštačenja
Ime i prezime direktoraMarinko Marjanović
Ime i prezime osobe za kontaktMarinko Marjanović
Telefon021/525-860, 021/525-477
Faks021/525-860
e-mailoffice@zsv-novisad.com

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
06.07.2022.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih zveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.05.2022.Tip dokumentaSazivanje redovne Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.05.2022.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
21.12.2020.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
17.12.2020.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
17.12.2020.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
12.11.2020.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
12.11.2020.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.