Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaHOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaBRANKA BAJIĆA 9
NOVI SAD
SRBIJA
Web adresa-
Datum osnivanja08.04.2004.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77693
Maticni broj08056625
PIB - poreski identifikacioni broj102376744
Tekući računi i banke kod kojih se vodeERSTE BANK AD NOVI SAD340-11009783-51
Šifra delatnosti04339
Osnovna delatnostOSTALI ZAVRŠNI RADOVI
Ime i prezime direktoraSlobodan Sladojević
Ime i prezime osobe za kontaktSlobodan Sladojević
Telefon021/547-903
Faks021/547-903
e-mailcentroslavijans@gmail.com

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|>|>>
25.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.06.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.06.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.06.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
22.05.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
22.05.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.04.2018.Tip dokumentaGodišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.04.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju kons.finan.izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju kons.revizor.izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.05.2017.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.