Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SEVERTRANS AD U RESTRUKTURIRANJU

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSEVERTRANS AD U RESTRUKTURIRANJU
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO U RESTRUKTURIRANJU
AdresaFILIPA KLJAJIĆA BB
SOMBOR
SRBIJA
Web adresawww.severtrans.rs
Datum osnivanja09.05.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 28554/2005
Maticni broj08159246
PIB - poreski identifikacioni broj100016243
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanka Intesa ad Beograd160-81679-61
Šifra delatnosti04931
Osnovna delatnostPrevoz putnika u drumskom saobraćaju u zemlji i instranstvu
Ime i prezime direktoraNenad Ćelić
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandra Soldat
Telefon025/424-577
Faks025/424-425
e-mailsevertrans.sombor@gmail.com

SEVERTRANS AD U RESTRUKTURIRANJU najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju mišljenja revizora o fin. izveštajima za 2016. godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
19.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
24.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
20.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.04.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
23.06.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
28.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.