Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SEVERTRANS SOMBOR AD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSEVERTRANS SOMBOR AD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaFILIPA KLJAJIĆA BB
SOMBOR
SRBIJA
Web adresawww.severtrans.rs
Datum osnivanja09.05.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 28554/2005
Maticni broj08159246
PIB - poreski identifikacioni broj100016243
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanka Intesa ad Beograd160-81679-61
Šifra delatnosti04931
Osnovna delatnostPrevoz putnika u drumskom saobraćaju u zemlji i instranstvu
Ime i prezime direktoraSnežana Cico
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandra Soldat
Telefon025/424-577
Faks025/424-425
e-mailsevertrans.sombor@gmail.com

SEVERTRANS SOMBOR AD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju revizorskog mišljenja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
28.05.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
14.05.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
25.04.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju mišljenja revizora o fin. izveštajima za 2016. godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
26.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
19.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
24.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.