Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SEVERTRANS SOMBOR AD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSEVERTRANS SOMBOR AD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaFILIPA KLJAJIĆA BB
SOMBOR
SRBIJA
Web adresawww.severtrans.rs
Datum osnivanja09.05.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 28554/2005
Maticni broj08159246
PIB - poreski identifikacioni broj100016243
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanka Intesa ad Beograd160-81679-61
Šifra delatnosti04931
Osnovna delatnostPrevoz putnika u drumskom saobraćaju u zemlji i instranstvu
Ime i prezime direktoraSnežana Cico
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandra Soldat
Telefon025/424-577
Faks025/424-425
e-mailsevertrans.sombor@gmail.com

SEVERTRANS SOMBOR AD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
30.11.2023.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
07.11.2023.Tip dokumentaOdluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
07.11.2023.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.09.2023.Tip dokumentaPolugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Tip dokumenta Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Tip dokumentaOdluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Tip dokumentaOdluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
08.05.2023.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
03.03.2023.Tip dokumentaOdluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Severtrans a.d. , Sombor
28.09.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
07.09.2022.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
02.09.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.08.2022.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
15.07.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
06.07.2022.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Tip dokumentaPoziv za ponovljenu redovnu Skupštinu akcioanra - Severtrans a.d. , Sombor
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.