Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

SEVERTRANS SOMBOR AD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaSEVERTRANS SOMBOR AD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaFILIPA KLJAJIĆA BB
SOMBOR
SRBIJA
Web adresawww.severtrans.rs
Datum osnivanja09.05.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 28554/2005
Maticni broj08159246
PIB - poreski identifikacioni broj100016243
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanka Intesa ad Beograd160-81679-61
Šifra delatnosti04931
Osnovna delatnostPrevoz putnika u drumskom saobraćaju u zemlji i instranstvu
Ime i prezime direktoraSnežana Cico
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandra Soldat
Telefon025/424-577
Faks025/424-425
e-mailsevertrans.sombor@gmail.com

SEVERTRANS SOMBOR AD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
09.01.2020.Tip dokumentaRešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
23.12.2019.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
19.12.2019.Tip dokumentaObaveštenje o promenjenom broju akcija - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
24.10.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.10.2019.Tip dokumenta Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
27.09.2019.Tip dokumentaPredlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
27.09.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
01.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
01.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
01.07.2019.Tip dokumentaOstale informacije - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
01.07.2019.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
01.07.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
23.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
16.05.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
30.04.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju revizorskog mišljenja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
02.07.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.