Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Akcionarsko društvo Vojvodinaput ad Novi Sad

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Vojvodinaput ad Novi Sad
Pravni satus izdavaocaPrivredno društvo- akcionarsko društvo
AdresaJovana Đorđevića 2
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.vojvodinaputns.co.rs
Datum osnivanja19.06.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi 1778/2000
Maticni broj08040591
PIB - poreski identifikacioni broj100476875
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK Banka ad Niš105-31770-70
Banca Intesa ad Beograd160-134706-60
NLB banka ad Beograd310-127-26
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnostIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraMarko Cigić
Ime i prezime osobe za kontaktMira Merc
Telefon021/456-677
Faks021/456-195
e-mailoffice@vojvodinaputns.co.rs

Akcionarsko društvo Vojvodinaput ad Novi Sad najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
16.10.2012.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
01.10.2012.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.09.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
27.08.2012.Tip dokumentaObaveštenje akcionarima - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
17.08.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
05.07.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
08.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.05.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2011. godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.12.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
16.11.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
20.07.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.06.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
30.05.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
17.05.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
12.11.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
19.08.2010.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
22.07.2010.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.