Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Akcionarsko društvo Zlatibor-standard Užice

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Zlatibor-standard Užice
Pravni satus izdavaocaJavno akcionarsko društvo
Adresa Nemanjina 106
Užice
Republika Srbija
Web adresa -
Datum osnivanja30.04.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-8495-00 - Trgovinski sud u Užicu
Maticni broj17184571
PIB - poreski identifikacioni broj102150979
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanca Intesa AD Beograd160-12248-95
Šifra delatnosti05629
Osnovna delatnostOstale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Ime i prezime direktoraStanko Žarić
Ime i prezime osobe za kontaktStanko Žarić
Telefon031/211-494
Faks031/211-494
e-mail -

Akcionarsko društvo Zlatibor-standard Užice najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
25.02.2019.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zlatibor Standard a.d. , Užice
08.02.2019.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
21.01.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Izveštaj informacija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
16.11.2018.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
06.11.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionar - Zlatibor Standard a.d. , Užice
24.09.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatibor Standard a.d. , Užice
20.09.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Zlatibor Standard a.d. , Užice
08.06.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
11.08.2010.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
03.06.2010.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
21.05.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.11.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Zlatibor Standard a.d. , Užice
16.07.2009.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
22.05.2009.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.