Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HIDROBIRO AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaHIDROBIRO AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaBulevar Oslobođenja 57a
Novi Sad
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresa-
Datum osnivanja01.10.1957.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD5718
Maticni broj08022836
PIB - poreski identifikacioni broj100731227
Tekući računi i banke kod kojih se vodeCredit Agrikole330-15000021-72
Šifra delatnosti07112
Osnovna delatnostInženjerski poslovi-projektovanje hidroobjekata
Ime i prezime direktoraBudimir Laković
Ime i prezime osobe za kontaktRadoljub Bojović
Telefon064-2253256
Faks021/6542657
e-mailrademilu@yahoo.com

HIDROBIRO AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
27.04.2018.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
31.01.2018.Tip dokumentaOdluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
31.10.2017.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
10.05.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
28.04.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
15.04.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
06.06.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
12.05.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
02.11.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.