Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaFABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN
Pravni satus izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
TEMERIN
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.fkl-serbia.com
Datum osnivanja28.08.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77317/2006
Maticni broj08115893
PIB - poreski identifikacioni broj101876768
Tekući računi i banke kod kojih se vodeAIK banka ad Niš105-31646-54
Šifra delatnosti02815
Osnovna delatnostProizvodnja kotrljajućih ležajeva i kardanskih vratila
Ime i prezime direktoraAndrei Peshkov
Ime i prezime osobe za kontaktNeven Savić
Telefon021/6841-102
Faks021/842-808
e-mailneven.savic@fkl-serbia.com

FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL AD TEMERIN najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
18.04.2018.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.04.2018.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
12.04.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.04.2018.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - FKL a.d. , Temerin - FKLT
15.03.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.02.2018.Tip dokumentaOdložena Skupština akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaNacrt odluke o izmenama Osnivačkog akta - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaNacrt odluke o promeni pravne forme - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaNacrt odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima-utvrđena cena za isplatu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaObaveštenje o nesaglasnim akcionarima - FKL a.d. , Temerin - FKLT
05.02.2018.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.06.2017.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.06.2017.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.06.2017.Tip dokumentaKonsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
24.05.2017.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin - FKLT
26.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. - dopunjen - FKL a.d. , Temerin - FKLT
13.04.2017.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin - FKLT
11.04.2017.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2016. godinu - FKL a.d. , Temerin - FKLT
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.