Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ŠTAMPARIJA KULTURA AD BAČKI PETROVAC

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaŠTAMPARIJA KULTURA AD BAČKI PETROVAC
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaXIV VUSB 4-6
BAČKI PETROVAC
SRBIJA
Web adresawww.kultura-stamparija.co.rs
Datum osnivanja06.03.1953.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 67247/2006
Maticni broj08011834
PIB - poreski identifikacioni broj101871625
Tekući računi i banke kod kojih se vodeBanka Intesa ad Beograd160-920097-17
Šifra delatnosti22220
Osnovna delatnostŠtampanje na drugom mestu nepomenuto
Ime i prezime direktoraŠtastko Durgala
Ime i prezime osobe za kontaktŠtastko Durgala
Telefon021/780-618
Faks021/780-291
e-mailadkultura@gmail.com

ŠTAMPARIJA KULTURA AD BAČKI PETROVAC najnovije informacije

28.04.2015.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kultura a.d. , Bački Petrovac
13.05.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kultura a.d. , Bački Petrovac
23,10,2009,Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Kultura a.d. , Bački Petrovac
22.08.2008.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Kultura a.d. , Bački Petrovac
31.07.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Kultura a.d. , Bački Petrovac
23.02.2007.Tip dokumentaUključenje na VBT - Kultura a.d. , Bački Petrovac
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.