Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

"PROLETER" AD Bečej

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaoca"PROLETER" AD Bečej
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaTRG OSLOBOĐENJA 5
BEČEJ
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresa-
Datum osnivanja03.07.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 70229//2006
Maticni broj08069590
PIB - poreski identifikacioni broj100434552
Tekući računi i banke kod kojih se vodeVojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1008644-14
Šifra delatnosti01812
Osnovna delatnostostalo štampanje
Ime i prezime direktoraMiodrag Jovićević
Ime i prezime osobe za kontaktMiodrag Jovićević
Telefon021/6911-909. 021/6911-650
Faks021/6912-791
e-mailproleter@eunet.rs

"PROLETER" AD Bečej najnovije informacije

<<|<|1|2|>|>>
18.01.2017.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Proleter Bečej a.d. , Bečej
18.11.2016.Tip dokumentaRešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Proleter Bečej a.d. , Bečej
19.08.2016.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Proleter Bečej a.d. , Bečej
08.08.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o usvajanju izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
24.05.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter Bečej a.d. , Bečej
04.05.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
22.05.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
14.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter Bečej a.d. , Bečej
05.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Proleter Bečej a.d. , Bečej
12.09.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
11.08.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
11.07.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.05.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter Bečej a.d. , Bečej
22.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.