Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Radnik ad za proizvodnju, trgovinu i posredovanje

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaRadnik ad za proizvodnju, trgovinu i posredovanje
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBranka Bajića 79
Bačka Palanka
Republika Srbija
Web adresa-
Datum osnivanja27.04.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarI Fi 2770 uložak 1-1280 APR BD 11127/2005
Maticni broj08108382
PIB - poreski identifikacioni broj1004963305
Tekući računi i banke kod kojih se vodeRazvojna banka Vojvodine ad Novi Sad335-25151-71
Šifra delatnosti04120
Osnovna delatnostIzgradnja stambenih i nestambenih objekata
Ime i prezime direktoraTot Palimir
Ime i prezime osobe za kontaktTasovac Zorica
Telefon021/6141-423, 021/751-850
Faks021/6041-183
e-mailadradnik@gmail.com

Radnik ad za proizvodnju, trgovinu i posredovanje najnovije informacije

07.02.2019.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Radnik a.d. , Bačka Palanka
27.04.2018.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Radnik a.d. , Bačka Palanka
06.04.2010.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Bačka Palanka
12.06.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Radnik a.d. , Bačka Palanka
28.11.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Radnik a.d. , Bačka Palanka
02.09.2008.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Radnik a.d. , Bačka Palanka
02.09.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Radnik a.d. , Bačka Palanka
06.06.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Radnik a.d. , Bačka Palanka
16.04.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Bačka Palanka
29.11.2007.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja - Radnik a.d. , Bačka Palanka
25.05.2007.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja - Radnik a.d. , Bačka Palanka
14.04.2005.Tip dokumentaUključenje na SBT - Radnik a.d. , Bačka Palanka
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.