Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

NEOSTAR AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaNEOSTAR AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaJavno akcionarasko društvo
AdresaTRG MLADENACA 5
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.neostar.rs
Datum osnivanja24.12.1974.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14367
Maticni broj08037868
PIB - poreski identifikacioni broj101645586
Tekući računi i banke kod kojih se vodeHalkbank ad Beograd155-20874-50
Erste Banka ad Beograd340-1505-71
Šifra delatnosti06820
Osnovna delatnostIznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Ime i prezime direktoraPetar Skokandić
Ime i prezime osobe za kontaktPetar Skokandić
Telefon021/526-088
Faks-
e-mailivona@neostar.rs

NEOSTAR AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
24.04.2024.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2023. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
04.04.2024.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
01.03.2024.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
13.12.2023.Tip dokumentaObaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
09.11.2023.Tip dokumentaIzmenjena ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
12.10.2023.Tip dokumentaPonuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Tip dokumentaPolugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
11.05.2023.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2022.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
20.04.2022.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.